Vùng dân tộc và miền núi
Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Phòng ban Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1295/UBDT-VP135

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung trọng tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; điều kiện, tiêu chí xét, công nhận xã nông thôn kiểu mẫu

 • -1295-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 23/11/2017 23/11/2017
782/UBDT-VP135

V/v Tham gia góp ý chủ trương xây dựng DA hỗ trợ thôn bản ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020

 • -1_782-UBDT-VP135.pdf
Công văn - 11/08/2017 11/08/2017
744/UBDT-VP135

V/v Dự kiến Kế hoạch 2018 và giai đoạn 2018-2020

 • -774-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 10/08/2017 10/08/2017
691/UBDT-VP135

V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 • -691-UBDT-VP135.pdf
Báo cáo Uỷ ban Dân tộc 24/07/2017 24/07/2017
414/QĐ-UBDT

Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

 • -414- QD-UBDT.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 11/07/2017 11/07/2017
13/TTr-UBDT

Về việc ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

 • -13-TTr-UBDT.pdf
Tờ trình Uỷ ban Dân tộc 26/06/2017 26/06/2017
900/QĐ-TTg

Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

 • -Quyết định 900.QĐ.TTg về diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017.2020 (1).pdf
Quyết định Thủ tướng Chính phủ 20/06/2017 20/06/2017
01/2017/TT-UBDT

Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

 • -TT_HuongDanCT135_2017.pdf
Thông tư Uỷ ban Dân tộc 10/05/2017 10/05/2017
21/UB-QĐ

Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao

 • -qd21_1993_ct135.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc và Miền núi 26/01/1993 26/01/1993
42/UB-QĐ

Về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao

 • -42_QD_UB.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc và Miền núi 23/05/1997 23/05/1997
274/QĐ-UBDT

Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

 • -qd274_2011_ubdt.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 16/09/2011 16/09/2011
21/1998/QĐ-UBDT&MN

Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc đồng bằng

 • -1_QD21_1998UBDTMN.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc và Miền núi 25/02/1998 25/02/1998
330/QĐ-UBDT

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành" xác định thôn xã đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đọan 2012-2015"

 • -1_20121206_qd330_ubdt.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 06/12/2012 06/12/2012
393/2005/QĐ-UBDT

Về việc ban hành quy định Tiêu chí phân định Vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

 • -393_2005_QD_UBDT.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 29/08/2005 29/08/2005
363/2005/QĐ-UBDT

Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao

 • -363_2005_QD_UBDT.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 15/08/2005 15/08/2005
301/2006/QĐ-UBDT

Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

 • -301_2006_QD_UBDT.pdf
Quy định Uỷ ban Dân tộc 27/11/2006 27/11/2006
172/2006/QĐ-UBDT

Về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao

 • -172_2006.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 07/07/2006 07/07/2006
61/QĐ-UBDT

Về việc công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính

 • -61QÐ_UBDT.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 12/03/2009 12/03/2009
05/2007/QĐ-UBDT

V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

 • -05_2007_QÐ_UBDT.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 06/09/2007 06/09/2007
01/2007/QĐ-UBDT

Về việc công nhân các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính

 • -01_2007_QD_UBDT.pdf
Quyết định Uỷ ban Dân tộc 31/05/2007 31/05/2007
Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   [1]  Tiếp   Cuối