Về việc phê duyệt xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Tiêu đề: Về việc phê duyệt xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
Số/Ký hiệu văn bản 19/TTR-UBDT
Ngày ban hành: 10/10/2018
Ngày ban ký: 10/10/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: Về việc phê duyệt xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 19-TTr-UBDT (1).pdfVăn bản khác