Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

Tiêu đề: Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Số/Ký hiệu văn bản 301/2006/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 27/11/2006
Ngày ban ký: 27/11/2006
Loại văn bản: Quy định
Người ký: Ksor Phước
Trích yếu: Về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 301_2006_QD_UBDT.pdfVăn bản khác