về việc báo cáo việc thực hiện CS,PL về thực hiện CTMTQGGN bền vững trên địa bàn vùng DTTSMN giai đoạn 2012-2018

Tiêu đề: về việc báo cáo việc thực hiện CS,PL về thực hiện CTMTQGGN bền vững trên địa bàn vùng DTTSMN giai đoạn 2012-2018
Số/Ký hiệu văn bản 1523/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày ban ký: 14/12/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Võ Văn Bảy
Trích yếu: về việc báo cáo việc thực hiện CS,PL về thực hiện CTMTQGGN bền vững trên địa bàn vùng DTTSMN giai đoạn 2012-2018
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1523-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác