Về việc ban hành quy định Tiêu chí phân định Vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

Tiêu đề: Về việc ban hành quy định Tiêu chí phân định Vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Số/Ký hiệu văn bản 393/2005/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 29/08/2005
Ngày ban ký: 29/08/2005
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Ksor Phước
Trích yếu: Về việc ban hành quy định Tiêu chí phân định Vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 393_2005_QD_UBDT.pdfVăn bản khác