V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

Tiêu đề: V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Số/Ký hiệu văn bản 126/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 21/02/2019
Ngày ban ký: 21/02/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Y Thông
Trích yếu: V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 126-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác