V/v Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Tiêu đề: V/v Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Số/Ký hiệu văn bản 1543/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 19/12/2018
Ngày ban ký: 19/12/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Y Thông
Trích yếu: V/v Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1543-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác