v/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29 và Chương trình 135 năm 2014-2016

Tiêu đề: v/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29 và Chương trình 135 năm 2014-2016
Số/Ký hiệu văn bản 1323/UBDT-CSDT
Ngày ban hành: 02/11/2018
Ngày ban ký: 02/11/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Lê Sơn Hải
Trích yếu: v/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29 và Chương trình 135 năm 2014-2016
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1323-UBDT-CSDT.pdfVăn bản khác