V/v rà soát các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiêu đề: V/v rà soát các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Số/Ký hiệu văn bản 1134/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 25/09/2018
Ngày ban ký: 25/09/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Lê Sơn Hải
Trích yếu: V/v rà soát các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1134-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác