V/v phối hợp tổ chức tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135

Tiêu đề: V/v phối hợp tổ chức tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135
Số/Ký hiệu văn bản 1491/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 05/12/2018
Ngày ban ký: 05/12/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Võ Văn Bảy
Trích yếu: V/v phối hợp tổ chức tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1491-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác