V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 năm 2018

Tiêu đề: V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 năm 2018
Số/Ký hiệu văn bản 1284/UBDT-VP
Ngày ban hành: 29/10/2018
Ngày ban ký: 29/10/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Lò Quang Tú
Trích yếu: V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 năm 2018
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1284- UBDT-VP.pdfVăn bản khác