V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển

Tiêu đề: V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Số/Ký hiệu văn bản 05/2007/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 06/09/2007
Ngày ban ký: 06/09/2007
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Giàng Seo Phử
Trích yếu: V/v công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 05_2007_QÐ_UBDT.pdfVăn bản khác