V/v Bổ sung, góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2018

Tiêu đề: V/v Bổ sung, góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2018
Số/Ký hiệu văn bản 1097/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 19/09/2018
Ngày ban ký: 19/09/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Lê Sơn Hải
Trích yếu: V/v Bổ sung, góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2018
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1097-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác