V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018

Tiêu đề: V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018
Số/Ký hiệu văn bản 75/UBDT-VP135
Ngày ban hành: 18/01/2019
Ngày ban ký: 18/01/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Đỗ Văn Chiến
Trích yếu: V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1_75-UBDT-VP135.pdfVăn bản khác