Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015

Tiêu đề: Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015
Số/Ký hiệu văn bản 30/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 18/07/2012
Ngày ban ký: 18/07/2012
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 20120718_qd30_ttg.pdfVăn bản khác