Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135

Tiêu đề: Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135
Số/Ký hiệu văn bản 77/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 26/02/2019
Ngày ban ký: 26/02/2019
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Y Thông
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 77-QĐ-UBDT.pdfVăn bản khác