Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí Tổ chức chuyên mục: “ Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

Tiêu đề: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí Tổ chức chuyên mục: “ Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”
Số/Ký hiệu văn bản 629/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 17/10/2018
Ngày ban ký: 17/10/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Nông Quốc Tuấn
Trích yếu: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí Tổ chức chuyên mục: “ Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 629-QĐ-UBDT.pdfVăn bản khác