Kế hoạch đón, tiếp Đón, tiếp Đoàn cán bộ cơ sở địa bàn các xã tỉnh Kon Tum thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất thuộc Chương trình 135 tại các tỉnh phía Bắc

Tiêu đề: Kế hoạch đón, tiếp Đón, tiếp Đoàn cán bộ cơ sở địa bàn các xã tỉnh Kon Tum thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất thuộc Chương trình 135 tại các tỉnh phía Bắc
Số/Ký hiệu văn bản 86/TB-UBDT
Ngày ban hành: 20/09/2018
Ngày ban ký: 20/09/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Lò Quang Tú
Trích yếu: Kế hoạch đón, tiếp Đón, tiếp Đoàn cán bộ cơ sở địa bàn các xã tỉnh Kon Tum thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất thuộc Chương trình 135 tại các tỉnh phía Bắc
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 86-TB-UBDT.pdfVăn bản khác