Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Tiêu đề: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu văn bản 01/2012/TT-UBDT
Ngày ban hành: 24/10/2012
Ngày ban ký: 24/10/2012
Loại văn bản: Thông tư
Người ký: Giàng Seo Phử
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 20121024_hd01_ubdt.pdfVăn bản khác