Dự Hội thảo “Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

Tiêu đề: Dự Hội thảo “Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”
Số/Ký hiệu văn bản 128/GM-UBDT
Ngày ban hành: 19/12/2018
Ngày ban ký: 19/12/2018
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Võ Văn Bảy
Trích yếu: Dự Hội thảo “Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 128-GM-UBDT.pdfVăn bản khác