Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015

Tiêu đề: Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Số/Ký hiệu văn bản 447/QĐ-UBDT
Ngày ban hành: 19/09/2013
Ngày ban ký: 19/09/2013
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Giàng Seo Phử
Trích yếu: Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015
Nội dung:
File đính kèm: Tệp đính kèm:Văn bản khác