Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
268/QĐ-UBDT

Quyết định ban hành Kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; đánh giá kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2010 - 2020 và đề xuất khung Chương 135 giai đoạn 2021 - 2025

 • -268-qd-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 13/05/2019 13/05/2019
460/UBDT-VP135

V/v rà soát, xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 • -460-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 10/05/2019 10/05/2019
460/UBDT-VP135

V/v rà soát, xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 • -460-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 10/05/2019 10/05/2019
259/QĐ-UBDT

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 10 dự án “Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT 135 tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thực hiện năm 2019

 • -259-qd-ubdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 06/05/2019 06/05/2019
418/UBDT-VP135

V/v báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số.

 • -418-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/04/2019 26/04/2019
420/UBDT-VP135

V/v rà soát, xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

 • -420-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/04/2019 26/04/2019
421/UBDT-CSDT

V/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29/2013/QĐ-TTg và Chương trình 135 năm 2014-2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

 • -421-ubdt-csdt.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/04/2019 26/04/2019
411/UBDT-VP135

V/v Báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất khung nội dung CT135 giai đoạn 2021-2025

 • -411-ubdt-vp135.signed.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 25/04/2019 25/04/2019
153/QĐ-UBDT

Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định về "đào tạo, bồi dưỡng, bố trí,sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tôc thiểu số" và kế hoạch kiểm tra Dự án 2 (chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và tổ chức Hội thảo vùng

 • -153-qd-ubdt-1.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 28/03/2019 28/03/2019
135/QĐ-UBDT

Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2019

 • -135-qd-ubdt.signed-1.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 21/03/2019 21/03/2019
146/UBDT-VP135

V/v thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 • -1_146-UBDT-VP135 (1).pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 28/02/2019 28/02/2019
77/QĐ-UBDT

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135

 • -77-QĐ-UBDT.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/02/2019 26/02/2019
126/UBDT-VP135

V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

 • -126-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 21/02/2019 21/02/2019
87/UBDT-VP135

V/v phát sóng phim phóng sự về Chương trình 135 trên VTV1

 • -87-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 23/01/2019 23/01/2019
75/UBDT-VP135

V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018

 • -1_75-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 18/01/2019 18/01/2019
45/UBDT-VP135

V/v tham luận tại Hội thảo

 • -45-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 14/01/2019 14/01/2019
1323/UBDT-CSDT

v/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29 và Chương trình 135 năm 2014-2016

 • -1323-UBDT-CSDT.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 02/11/2018 02/11/2018
1285/UBDT-VP

V/v kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 năm 2018

 • -1285-UBDT-VP.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 29/10/2018 29/10/2018
119/GM-UBDT

Giấy mời tham dự tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135

 • -119-GM-UBDT.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 30/11/2018 30/11/2018
1523/UBDT-VP135

về việc báo cáo việc thực hiện CS,PL về thực hiện CTMTQGGN bền vững trên địa bàn vùng DTTSMN giai đoạn 2012-2018

 • -1523-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 14/12/2018 14/12/2018
Trang 1 trong 24Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối