Số / Kí hiệu Tiêu đề Loại văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
146/UBDT-VP135

V/v thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 • -1_146-UBDT-VP135 (1).pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 28/02/2019 28/02/2019
77/QĐ-UBDT

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135

 • -77-QĐ-UBDT.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 26/02/2019 26/02/2019
126/UBDT-VP135

V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019

 • -126-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 21/02/2019 21/02/2019
87/UBDT-VP135

V/v phát sóng phim phóng sự về Chương trình 135 trên VTV1

 • -87-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 23/01/2019 23/01/2019
75/UBDT-VP135

V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012-2018

 • -1_75-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 18/01/2019 18/01/2019
45/UBDT-VP135

V/v tham luận tại Hội thảo

 • -45-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 14/01/2019 14/01/2019
1323/UBDT-CSDT

v/v sử dụng vốn còn lại của Quyết định 29 và Chương trình 135 năm 2014-2016

 • -1323-UBDT-CSDT.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 02/11/2018 02/11/2018
1285/UBDT-VP

V/v kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 năm 2018

 • -1285-UBDT-VP.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 29/10/2018 29/10/2018
119/GM-UBDT

Giấy mời tham dự tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135

 • -119-GM-UBDT.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 30/11/2018 30/11/2018
1523/UBDT-VP135

về việc báo cáo việc thực hiện CS,PL về thực hiện CTMTQGGN bền vững trên địa bàn vùng DTTSMN giai đoạn 2012-2018

 • -1523-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 14/12/2018 14/12/2018
1543/UBDT-VP135

V/v Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 • -1543-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 19/12/2018 19/12/2018
128/GM-UBDT

Dự Hội thảo “Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

 • -128-GM-UBDT.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 19/12/2018 19/12/2018
1491/UBDT-VP135

V/v phối hợp tổ chức tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135

 • -1491-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 05/12/2018 05/12/2018
1467/UBDT-VP135

Chuẩn bị tham luận tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm xã làm chủ đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135

 • -1467-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 30/11/2018 30/11/2018
1284/UBDT-VP

V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 năm 2018

 • -1284- UBDT-VP.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 29/10/2018 29/10/2018
629/QĐ-UBDT

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự toán kinh phí Tổ chức chuyên mục: “ Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”

 • -629-QĐ-UBDT.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 17/10/2018 17/10/2018
19/TTR-UBDT

Về việc phê duyệt xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

 • -19-TTr-UBDT (1).pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 10/10/2018 10/10/2018
1134/UBDT-VP135

V/v rà soát các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 • -1134-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 25/09/2018 25/09/2018
86/TB-UBDT

Kế hoạch đón, tiếp Đón, tiếp Đoàn cán bộ cơ sở địa bàn các xã tỉnh Kon Tum thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất thuộc Chương trình 135 tại các tỉnh phía Bắc

 • -86-TB-UBDT.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 20/09/2018 20/09/2018
1097/UBDT-VP135

V/v Bổ sung, góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2018

 • -1097-UBDT-VP135.pdf
Công văn Uỷ ban Dân tộc 19/09/2018 19/09/2018
Trang 1 trong 24Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối