Tăng cường nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Sở LĐTB&XH TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 3874/KH-LĐTB&XH về việc thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025.

 

Theo kế hoạch, đối tượng hưởng lợi là trẻ em sống trên địa bàn các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Phạm vi thực hiện tại 14 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Hà Nội, cụ thể: 07 xã của huyện Ba Vì: Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng, Minh Quang, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài; 01 xã của huyện Chương Mỹ: Trần Phú; 01 xã của huyện Mỹ Đức: An Phú; 02 xã của huyện Quốc Oai: Đông Xuân, Phú Mãn và 03 xã của huyện Thạch Thất: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung. Đặc biệt quan tâm 4 xã thuộc khu vực II (xã có điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định) là Ba Vì, Khánh Thượng, Yên Bài (huyện Ba Vì), An Phú (huyện Mỹ Đức).

Nội dụng là tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, gia đình và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố bằng nhiều hình thức khác nhau. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Thường xuyên rà soát, nắm chắc số liệu trẻ em nói chung, nhóm trẻ em có họàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng trên địa bàn các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Hàng năm, xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực hỗ trợ và rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt sống tại các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Đa dạng hóa cách thức vận động nguồn lực, phương thức hỗ trợ phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ. Tiếp nhận, điều phối nguồn lực hỗ trợ cho từng hoạt động và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, các sản phẩm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu các địa phương và đối tượng hưởng lợi. Thường xuyên cung cấp cho các nhà tài trợ kế hoạch, nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em; tổ chức cho các nhà tài trợ thăm, tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu, hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng... cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi khi có nhu cầu phù hợp theo độ tuổi, giới tính; Hỗ trợ trẻ em trong các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi một số điều kiện cần thiết như sách vở, đồ dùng học tập, học bổng... Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia đóng góp, vận động nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

 

phapluatxahoi.vn

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành