Nghệ An: Trên 8.280 tỉ đồng vốn vay chính sách

19 chương trình tín dụng chính sách được thực hiện tại Nghệ An với tổng nguồn vốn đạt trên 8.280 tỉ đồng.

Nhờ nguồn tín dụng chính sách nhiều mô hình kinh tế đã phát triển và thoát nghèo

 

Các chương trình tín dụng chính sách chủ yếu tập trung vào các chương trình trọng điểm, ưu tiên cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, vùng nông thôn và vùng khó khăn. Doanh số cho vay đạt hơn 2.600 tỉ đồng

Trong đó cho vay hộ cận nghèo 876 tỉ đồng, hộ mới thoát nghèo 498 tỉ đồng, hộ nghèo 425 tỉ đồng, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 382 tỉ đồng, hỗ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 336 tỉ đồng, cho vay hỗ trợ tạo việc làm 114 tỉ đồng, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 31 tỉ đồng...

Nghệ An tập trung triển khai quyết liệt các chương trình mới, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, gồm: Giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đạt 31 tỉ đồng; cho vay nhà ở xã hội đã giải ngân 18,7 tỉ đồng; cho vay hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất theo Quyết định số 2085 đạt 25,7 tỉ đồng.

 

baodansinh.vn

 

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành