Huyện Ea H’leo (Đăk Lăk): Người dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Từ một huyện có xuất phát điểm thấp khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và chọn mục tiêu phát triển phù hợp, sau 10 năm, huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) đã có 6 xã đạt chuẩn NTM. Thực hiện Chương trình NTM không chỉ thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể.

Người dân tham gia làm đường bê tông NTM.

 

Xã Cư Mốt là một trong những điển hình có cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM ở huyện Ea H’leo. Để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ, chính quyền xã xác định phát triển kinh tế là “xương sống” thúc đẩy các tiêu chí khác. Đảng bộ, chính quyền và các hội, đoàn thể với những cách làm khác nhau đã vận động người dân tăng cường cơ giới hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật (KHKT), hình thành vùng sản xuất tập trung nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đồng thời hướng dẫn người dân lựa chọn con giống tốt, bỏ thói quen thả rông sang nuôi nhốt, vừa bảo đảm môi trường, vừa hiệu quả kinh tế. Đến nay, 100% hộ dân trong xã đã áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, xen canh nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích đất, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Ông Huỳnh Trọng Văn, Chủ tịch UBND xã Cư Mốt khẳng định: Đời sống người dân cao hơn, việc huy động sức dân xây dựng NTM thuận lợi hơn. Từ năm 2011 đến nay, xã đã vận động Nhân dân đóng góp gần 4,2 tỷ đồng, hiến hơn 7.000m2 đất để cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước làm mới 28,6km đường bê tông; xây dựng sân bê tông và nhà văn hóa tại 13/13 thôn; lắp đặt bóng điện thắp sáng trên 40% các tuyến đường trong khu dân cư… Hiện, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Nhờ triển khai sáng tạo, phù hợp với thực tiễn từng địa phương mà việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt hiệu quả khả quan, được sự hưởng ứng sôi nổi của người dân.

Theo báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM của huyện Ea H’leo, xuất phát điểm của huyện chỉ có 1 xã đạt 5 tiêu chí, 1 xã đạt 4 tiêu chí, 3 xã đạt 3 tiêu chí, 5 xã đạt 2 tiêu chí, 1 xã đạt 1 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 22,48%. Đến nay, huyện đã có 6/11 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt 17 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí, 1 xã đạt 11 tiêu chí và 1 xã đạt 10 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,89 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7% vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Trong 10 năm qua, huyện đã huy động 481,521 tỷ đồng từ Nhân dân và doanh nghiệp để thực hiện các công trình hạ tầng NTM, gồm đổ bê tông, rải nhựa 315,5km đường liên xã, liên thôn, xóm; làm cấp phối 75km đường trục xóm; xây dựng mới 10 cầu qua suối; lắp đặt trên 45km đường điện thắp sáng đường quê và xây dựng mới 162 khu văn hóa thôn, buôn…

Ông Lê Thăng Long, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo nhấn mạnh: “Những kết quả của Chương trình xây dựng NTM đã tạo thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân; trở thành phong trào thi đua sôi nổi; cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tích cực, bền vững hơn… Một thành công lớn trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện là làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng NTM, huy động đa dạng các nguồn lực thực hiện Chương trình”.

Thời gian tới, huyện Ea H’leo sẽ tiếp tục phát huy tính dân chủ, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2025, huyện sẽ hoàn thành 11/11 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

(baodantoc.vn)

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành