Hiệu quả nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, huyện Mai Sơn đã tập trung chỉ đạo, triển khai hoạt động tín dụng CSXH, đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mai Sơn kiểm tra việc sử dụng vốn vaygiải quyết việc làm tại hộ ông Hà Văn Đốc bản Yên Sơn, xã Hát Lót (Mai Sơn).

 

Đảm bảo thực hiện một cách cụ thể, thiết thực, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành kế hoạch, xây dựng chương trình hành động phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 40 đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; Ban đại diện-HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện kiện toàn, bổ sung Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm thành viên, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động cho vay, thu nợ; hướng dẫn hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đầu tư sản xuất, kinh doanh phù hợp, giảm thiểu rủi ro; hằng tháng, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH tổ chức giao dịch lưu động tại các xã, thị trấn, đảm bảo giao dịch dân chủ, an toàn, thuận lợi cho nhân dân.

Bên cạnh đó, 5 năm qua, ngoài nguồn vốn của Trung ương, huyện Mai Sơn đã chuyển 2 tỷ 271 triệu đồng từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay; ưu tiên hỗ trợ lãi suất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình triển khai tín dụng chính sách xã hội, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chính sách vay vốn đến hội viên, đoàn viên; ủy thác cho các tổ chức Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên bình xét cho vay công khai, dân chủ, đảm bảo đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn... 

Hiện nay, nguồn vốn chính sách xã hội đã trải rộng khắp các bản, tiểu khu, với 15 chương trình tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay nhà ở, giải quyết việc làm... Ngân hàng CSXH và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò cầu nối, đưa tín dụng ưu đãi đến với các hộ và đối tượng chính sách khác, tạo động lực giúp xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.   Từ năm 2014 đến hết tháng 6/2019, Mai Sơn đã có trên 26.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng ưu đãi, tổng doanh số cho vay trên 552 tỷ đồng; đã tạo điều kiện cho hơn 300 học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn đi học, 880 lao động có việc làm thông qua vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; hỗ trợ 1.841 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác làm nhà ở; hoàn thành, đưa vào sử dụng 16.170 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường...

Ông Đinh Văn An (bản Yên Sơn, xã Hát Lót) chia sẻ: Năm 2017, tôi vay 50 triệu đồng vốn chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện đầu tư trồng mới 600 cây nhãn xoài, nâng tổng diện tích trồng cây ăn quả lên hơn 2 ha. Sau 2 năm trồng, chăm sóc, vườn xoài tượng da xanh đã cho thu bói 5 tấn quả, trị giá gần 100 triệu đồng; năm nay, nhãn cũng bắt đầu cho thu bói ước khoảng 16 tấn quả, với giá thị trường 25.000 đồng/kg, nhà tôi có thể thu tới 400 triệu đồng. Đã cam kết, gia đình tôi luôn chấp hành tốt việc trả gốc và lãi cho Ngân hàng theo quy định.  Còn ông Cầm Văn Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho hay, Phòng tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và nhân rộng các mô hình kinh tế điển hình, thu nhập cao; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, giảm nợ xấu. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác các cấp, các tổ tiết kiệm và vay vốn về quy trình, thủ tục cấp tín dụng để triển khai tại cơ sở; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch xã, thị trấn; tổ chức bình xét cho vay công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng...

Nguồn vốn vay chính sách tín dụng ưu đãi ở Mai Sơn đã và đang phát huy tốt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn, góp phần tạo nên các con số ấn tượng: Trên 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 4 xã về đích xây dựng nông thôn mới;19/20 xã có đường giao thông đến trung tâm đi được 4 mùa và hơn 208 km đường giao thông nông thôn được bê-tông hóa; 19/20 xã đạt tiêu chí thủy lợi; 20/22 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế... Đồng thời, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 25,54% năm 2015 xuống 18,4% năm 2018.

 

Báo Sơn La

 In bài viết
Văn bản điều hành