Hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi ở Quỳnh Nhai

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Nhai đã tập trung nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Nhaitriển khai chính sách tín dụng cho cán bộ Hội Phụ nữ xã Chiềng Bằng.

 

Trao đổi với ông Đào Trọng Dương, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Nhai, được biết: Hiện, 15 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã được Phòng giao dịch triển khai đến tất cả các xã, bản trong toàn huyện. Đến nay, tổng dư nợ gần 265 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 8.613 hộ vay; trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo có dư nợ cao nhất hơn 117 tỷ đồng, chương trình cho vay hộ cận nghèo gần 43 tỷ đồng, cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn hơn 41 tỷ đồng... Phòng giao dịch đã thực hiện ủy thác thông qua 4 tổ chức hội, đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên), với 210 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) của các tổ chức hội hoạt động hiệu quả.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với nguồn vốn, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã mở các điểm giao dịch cố định tại tất cả các xã, công khai đầy đủ các bảng biểu, nội quy giao dịch, các chương trình cho vay, quy trình thủ tục vay vốn và thực hiện tư vấn, hỗ trợ các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại các tổ TK&VV, hộ vay vốn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; quy trình, chế độ nghiệp vụ, bảo đảm vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Thông qua các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, các chính sách tín dụng ưu đãi được tuyên truyền, thực hiện một cách dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và những đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ. Bên cạnh đó, Phòng giao dịch còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đoàn thể tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ vay áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập. Thông qua hoạt động của các tổ TK&VV, đã huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổ viên lên đến 6,3 tỷ đồng, ngoài ra huy động gửi tiền tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch các xã 4,8 tỷ đồng.    

Hội LHPN xã Chiềng Bằng là một trong những tổ chức hội thực hiện tốt việc nhận ủy thác cũng như quản lý nguồn vốn thông qua các tổ TK&VV. Bà Lù Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Những năm qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hộ nghèo, đối tượng chính sách phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội đang thực hiện ủy thác thông qua 8 chương trình cho vay, với tổng dư nợ trên 8,7 tỷ đồng. Để nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, Hội đã thành lập 7 tổ TK&VV, tạo điều kiện cho 267 hội viên là các hộ nghèo và cận nghèo vay vốn ưu đãi, ngoài việc bình xét đảm bảo công khai, minh bạch, Hội phối hợp với cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tư vấn, hướng dẫn các hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nộp lãi và trả gốc đúng thời hạn, đến nay toàn hội chỉ còn 31 hộ nghèo.

Cùng Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Bằng tới thăm gia đình chị Lù Thị Phá, bản Ba Nhất. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, năm 2011, được vay 20 triệu đồng mua 1 con bò cái sinh sản và làm chuồng, tận dụng đất trồng cỏ để chăn nuôi, năm 2015, gia đình chị trả xong vốn và tiếp tục vay 50 triệu đồng mua thêm bò giống và đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Chị Phá chia sẻ: Từ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện để phát triển kinh tế, đến nay gia đình tôi có thu nhập ổn định từ 70-80 triệu đồng/năm và đã thoát nghèo.     

Theo thông tin từ lãnh đạo Phòng giao dịch, từ đầu năm đến nay, hệ số sử dụng vốn không ngừng được nâng cao, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,08% tổng dư nợ. Nguồn vốn cho vay đều bảo đảm đúng đối tượng, các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần tạo điều kiện giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách cải thiện, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.  Việc quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đã tạo nên một kênh dẫn vốn, quản lý vốn tín dụng chính sách an toàn, hiệu quả, tin cậy đối với nhân dân.

 

Báo Sơn La

 In bài viết
Văn bản điều hành