Bình Thuận chú trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, những năm qua, tỉnh đã triển khai tương đối đồng bộ và kịp thời các chính sách giảm nghèo, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống, thu nhập của người dân nói chung và phần lớn người nghèo được cải thiện rõ rệt.

Ảnh minh họa. Nguồn binhthuan.gov.vn

Các chính sách hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, nhà ở được triển khai kịp thời. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 240 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và người thuộc hộ cận nghèo; hơn 76 nghìn học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí; hơn 38 nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được ưu tiên nguồn lực đầu tư. Ðến nay, tỉnh đã giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở và đất sản xuất; thực hiện chuyển đổi nghề cho ít nhất 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn... Trên cơ sở rà soát lại, xác định các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục công khai, minh bạch chương trình, chính sách giảm nghèo của Nhà nước để người dân được biết và thực hiện; tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm bảo đảm cho việc thực hiện đúng yêu cầu, mục tiêu.

nhandan.com.vn

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành