Tin giảm nghèo

Hà Tĩnh: Công tác giảm nghèo bền vững còn nhiều thách thức

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,82% vào ... Xem thêm

Các báo, tạp chí góp phần giảm nghèo về thông tin ở vùng khó

Vùng DTTS và miền núi, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng ĐBKK hiện vẫn là “vùng lõm” về thông tin. Trong điều kiện hạ tầng về thông tin còn thiếu, đời sống kinh tế của nhiều gia đình DTTS ... Xem thêm

Giảm nghèo về thông tin góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

Qua 3 năm (2016 - 2018) thực hiện, Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đã góp phần phát triển kinh tế - ... Xem thêm

Đỡ đầu, tiếp sức cho hộ nghèo, cách làm mới giúp đồng bào thoát nghèo bền vững

Phân công từ 2 - 4 cơ quan, đơn vị thực hiện giúp đỡ một hộ nghèo là nội dung đang được huyện Tây Trà (Quảng Nam) tập trung triển khai từ năm 2017 đến năm 2020. Cứ mỗi thôn, ... Xem thêm

Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số dưới 10.000 người

Ngày 26-9-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” (sau đây gọi tắt là Đề ... Xem thêm

Bắc Yên đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ông cha ta thường quan niệm “có an cư mới lạc nghiệp”, để giúp các hộ nghèo trên địa bàn xóa nhà tạm, nhà dột nát, ổn định nơi ở để yên tâm xây dựng cuộc sống, huyện Bắc Yên ... Xem thêm

Tiếp sức giúp nông dân Chiềng Pha thoát nghèo

Với nguồn vốn ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ dân ở xã Chiềng Pha (Thuận Châu) đã liên kết thành lập tổ, nhóm để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, ... Xem thêm

Chăm lo gia đình chính sách nghèo: Việc làm đạo nghĩa

Toàn tỉnh Bạc Liêu có trên 67.000 người có công với cách mạng, trong đó có 12.144 liệt sĩ, 6.563 thương binh, 2.030 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với mục tiêu chăm lo tốt cho gia đình chính sách ... Xem thêm

​Công tác đỡ đầu hộ nghèo: Chú trọng chất lượng giảm nghèo

Phong trào đỡ đầu hộ nghèo đã được bắt đầu từ nhiều năm trước với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở. Với việc hỗ trợ vốn, cây - con giống ... Xem thêm

Vị Xuyên giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Cùng với các cơ chế, chính sách khuyến khích người dân phát triển kinh tế; nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở vị Xuyên đang trở ... Xem thêm

Văn bản điều hành