Tin giảm nghèo

Hiệu quả giảm nghèo ở xã 135

Có xuất phát điểm kinh tế thấp nhất so với các xã trong huyện, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện; sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân ... Xem thêm

Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo ở Kon Plông

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho nên trong những năm qua, ... Xem thêm

Trao “cần câu” cho hộ nghèo

Năm 2019, được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Hội Nông dân huyện Tri Tôn, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer thuộc diện nghèo ở ... Xem thêm

Cao Bằng ngành lâm nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo

Cao Bằng là tỉnh miền núi, có nguồn tài nguyên đất và rừng rộng lớn. Việc phát triển nền lâm nghiệp được xem là hướng phát triển kinh tế trọng tâm của tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo.... Xem thêm

Xây cầu tình nghĩa tặng xã nghèo

Được sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí của các nhà hảo tâm, kinh phí xã hội hóa kết hợp với huy động nguồn vật liệu và nhân lực tại chỗ, cầu Tiến Minh đã chính thức được khởi công ... Xem thêm

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 mang dấu ấn sâu sắc

Khẳng định sự cần thiết và đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc ... Xem thêm

Thẩm tra sơ bộ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 08/5/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội tổ chức phiên họp Thường trực HĐDT mở rộng thẩm tra sơ bộ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ... Xem thêm

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do Covid-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.... Xem thêm

Cả nước có 2.947 xã vùng dân tộc thiểu số về đích nông thôn mới

Đây là thông tin được đề cập tới trong báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng DTTS (dân tộc thiểu số) và miền núi đến tháng 3/2020 vừa được ... Xem thêm

Đề xuất tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Dự thảo Đề án Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 đang được Ủy ban Dân tộc (UBDT) chủ trì soạn thảo.... Xem thêm

Văn bản điều hành