Tin giảm nghèo

Khu dân cư kiểu mẫu' góp phần xóa nghèo ở vùng biên Bình Phước

Từ năm 2015 đến nay, Tiểu khu 119 thuộc thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đã “hồi sinh” nhờ dự án bố trí nhà ở.... Xem thêm

Phát triển kinh tế nhờ nguồn vốn chính sách xã hội

Bằng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), 5 năm qua, tỉnh Bình Phước đã góp phần xóa nghèo cho hơn 11 nghìn hộ dân. Nhờ nguồn vốn này, nhiều mô hình thoát nghèo hiệu quả đang ... Xem thêm

Tăng cường chỉ đạo triển khai công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thời gian qua, các chính sách dân tộc được tỉnh Quảng Ninh thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định của Trung ương; ngoài ra một số chính sách đặc thù được tỉnh Quảng Ninh cụ thể hóa theo ... Xem thêm

Cao Bằng: Nhiều giải pháp triển khai hiệu quả Chương trình 135

Từ nguồn đầu tư của Chương trình 135, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được xây dựng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh sống, chăm sóc sức khỏe và học tập của con em đồng bào ... Xem thêm

Tăng cường hiệu quả các chính sách an sinh xã hội để ứng phó những thách thức mới

Chính sách an sinh xã hội (ASXH) hiện đã bao trùm trên nhiều ngành, lĩnh vực và các vấn đề của đời sống. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chính sách chồng chéo, trong tổ chức thực hiện thiếu đồng ... Xem thêm

Bắc Giang áp dụng cơ chế đặc thù trong thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của Chương trình 135

Bắc Giang là tỉnh miền núi, có 09 huyện, 01 thành phố, trong đó có 6 huyện miền núi và 01 huyện vùng cao (Sơn Động). Theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số ... Xem thêm

Xây dựng nông thôn mới: Vùng khó cần có cơ chế đặc thù

Nhiều địa phương vùng DTTS và miền núi đang tỏ ra “hụt hơi” trên hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Nếu không có giải pháp đặc thù để đầu tư phát triển toàn diện thì sự chùng xuống ... Xem thêm

Xã nghèo Tuyên Quang khởi sắc nhờ nguồn vốn Chương trình 135

Những năm qua, nguồn vốn Chương trình 135 được phát huy hiệu quả tại xã Bình An, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).... Xem thêm

Tạo đột phá phát triển kinh tế tập thể ở miền núi

Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi đề ra nhiều giải pháp, trong đó sẽ xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đây là định ... Xem thêm

Những “nút thắt” cần tháo gỡ trong việc bố trí nguồn lực đầu tư phát triển vùng DTTS và miền núi

Vùng DTTS và miền núi nhiều năm qua đã thụ hưởng rất nhiều chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ để phát triển kinh tế-xã hội. Nhưng hầu hết các chương trình, chính sách đều có chung một đặc ... Xem thêm

Văn bản điều hành