Tin giảm nghèo

Cùng đồng vốn chính sách chiến thắng đói nghèo

Mang thương tật từ chiến trường trở về, thương binh Nguyễn Kim Trường, thôn Tân Lập, xã Hán Đà, huyện Yên Bình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền và các đoàn ... Xem thêm

Diện mạo mới ở các xã đặc biệt khó khăn

Sau hơn 3 năm thực hiện, Chương trình 135 đã mang lại những kết quả tích cực. Đặc biệt, hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đã góp phần làm thay ... Xem thêm

Quan tâm đầu tư mạng lưới giao thông nông thôn huyện Chư Pưh

Từ nhiều nguồn lực khác nhau, huyện Chư Pưh, Gia Lai đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn. Điều này đã góp phần tích cực thúc ... Xem thêm

Tu Mơ Rông: Quan tâm nâng cao đời sống đồng bào DTTS

Tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tích cực chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS…, đó là những việc làm ... Xem thêm

Chương trình 135 làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trở thành thương hiệu gắn kết với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), từ giai đoạn 2014 - 2019, Chương trình 135 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở ... Xem thêm

Văn Chấn đổi thay từ "135"

Giai đoạn 2016 - 2019, hàng năm có từ 450 - 500 hộ (15%) được hưởng lợi từ Chương trình 135 đã thoát nghèo.... Xem thêm

Văn Chấn đổi thay từ "135"

Giai đoạn 2016 - 2019, hàng năm có từ 450 - 500 hộ (15%) được hưởng lợi từ Chương trình 135 đã thoát nghèo.... Xem thêm

Hiệu quả từ chính sách giảm nghèo ở Bắc Yên

Là một trong 61 huyện nghèo trong cả nước được thụ hưởng Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, những năm gần đây, huyện Bắc Yên đã và đang tổ ... Xem thêm

Sùng Đô quyết tâm giảm nghèo

Xác định quế, chè shan và thảo quả là những cây trồng mũi nhọn trong phát triển kinh tế, định hướng quy hoạch phát triển thành vùng, hàng năm, xã vận động nhân dân cải tạo, chăm sóc tốt diện ... Xem thêm

Diện mạo mới từ Nghị quyết 30a

Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, tỉnh ta có 5 huyện được thụ hưởng chương trình (huyện nghèo), gồm: Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai ... Xem thêm

Văn bản điều hành
Dữ liệu trống!
Videos - Clips

Khai mạc Trường hè giáo viên và học sinh chuyên Toán khu vực phía Nam


Dữ liệu trống!