Tin giảm nghèo

Phát triển vùng đồng bào DTTS ở Trà Vinh: Lồng ghép nguồn lực để nâng cao hiệu quả đầu tư

Tỉnh Trà Vinh hiện còn 1 huyện nghèo và 23 xã, 10 ấp thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Để nâng cao hiệu quả đầu tư thúc đẩy phát triển vùng đồng bào DTTS, nhiều địa phương trên ... Xem thêm

Hiệu quả giảm nghèo ở xã 135

Có xuất phát điểm kinh tế thấp nhất so với các xã trong huyện, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện; sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân ... Xem thêm

Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo ở Kon Plông

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho nên trong những năm qua, ... Xem thêm

Trao “cần câu” cho hộ nghèo

Năm 2019, được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Hội Nông dân huyện Tri Tôn, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer thuộc diện nghèo ở ... Xem thêm

Cao Bằng ngành lâm nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo

Cao Bằng là tỉnh miền núi, có nguồn tài nguyên đất và rừng rộng lớn. Việc phát triển nền lâm nghiệp được xem là hướng phát triển kinh tế trọng tâm của tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo.... Xem thêm

Xây cầu tình nghĩa tặng xã nghèo

Được sự hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí của các nhà hảo tâm, kinh phí xã hội hóa kết hợp với huy động nguồn vật liệu và nhân lực tại chỗ, cầu Tiến Minh đã chính thức được khởi công ... Xem thêm

Nâng cao giá trị cho cà gai leo Yên Thủy

Theo khoa học, cà gai leo là loại cây dại, thường mọc hoang ở các bờ bụi… có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người, đặc biệt là về các bệnh liên quan đến gan. Loại cây ... Xem thêm

Quảng Trị: Giải pháp quan trọng để phát triển nông mới miền núi

Quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả khả quan, nhất là ở miền núi. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất để phát triển miền núi ... Xem thêm

Nhà nước sẽ đầu tư hơn 335.000 tỷ đồng để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thông tin đến các cử tri Kỳ Sơn, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc ... Xem thêm

Nâng cao chất lượng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô

Những năm qua, TP Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, dành nguồn lực không nhỏ để phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).... Xem thêm

Văn bản điều hành