Tin giảm nghèo

Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số dưới 10.000 người

Ngày 26-9-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” (sau đây gọi tắt là Đề ... Xem thêm

Bắc Yên đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ông cha ta thường quan niệm “có an cư mới lạc nghiệp”, để giúp các hộ nghèo trên địa bàn xóa nhà tạm, nhà dột nát, ổn định nơi ở để yên tâm xây dựng cuộc sống, huyện Bắc Yên ... Xem thêm

Tiếp sức giúp nông dân Chiềng Pha thoát nghèo

Với nguồn vốn ưu đãi của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ dân ở xã Chiềng Pha (Thuận Châu) đã liên kết thành lập tổ, nhóm để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, ... Xem thêm

Chăm lo gia đình chính sách nghèo: Việc làm đạo nghĩa

Toàn tỉnh Bạc Liêu có trên 67.000 người có công với cách mạng, trong đó có 12.144 liệt sĩ, 6.563 thương binh, 2.030 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với mục tiêu chăm lo tốt cho gia đình chính sách ... Xem thêm

​Công tác đỡ đầu hộ nghèo: Chú trọng chất lượng giảm nghèo

Phong trào đỡ đầu hộ nghèo đã được bắt đầu từ nhiều năm trước với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở. Với việc hỗ trợ vốn, cây - con giống ... Xem thêm

Vị Xuyên giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Cùng với các cơ chế, chính sách khuyến khích người dân phát triển kinh tế; nhiều cách làm hay, hiệu quả trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở vị Xuyên đang trở ... Xem thêm

Trấn Yên hướng đến giảm nghèo bền vững

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, huyện Trấn Yên phấn đấu mỗi năm giảm trên 4% hộ nghèo, tương đương 1.000 hộ thoát nghèo.... Xem thêm

Triển khai chính sách giảm nghèo ở Mèo Vạc

Xóa đói, giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo. Vì vậy, chương trình giảm nghèo bền vững đang được các ... Xem thêm

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu góp phần xóa nghèo ở Yên Bái

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang tạo nên những chuyển biến, diện mạo mới tại nhiều vùng nông thôn. Trên đà đó, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 có ... Xem thêm

Văn Yên thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Huyện Văn Yên có trên 134 nghìn người, gồm 12 dân tộc, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 48% dân số.... Xem thêm

Văn bản điều hành
Dữ liệu trống!
Videos - Clips
Dữ liệu trống!