Luân chuyển thoát nghèo

Từ năm 2014, huyện Sa Thầy (Kon Tum) tiếp cận dự án hỗ trợ giảm nghèo bền vững PRPP do Cộng hòa Ai Len tài trợ. 55 hộ nghèo của 2 xã Sa Bình và Ya Xiêr được chọn hỗ trợ tham gia mô hình nuôi bò sinh sản theo hình thức luân chuyển vốn. Sau 3 năm, trong 25 hộ nghèo của xã Ya Xiêr được hỗ trợ đã có 22 hộ thoát nghèo, 3 hộ còn lại phấn đấu thoát nghèo trong năm 2017; 30 hộ nghèo của xã Sa Bình cũng đã có 10 hộ thoát nghèo.

Ông A Hể là một trong 4 hộ nghèo ở làng Rắc (xã Ya Xiêr) tham gia dự án. Ông được hỗ trợ mua 18 triệu đồng để mua 1 con bò giống sinh sản (10 triệu đồng được hỗ trợ, 8 triệu đồng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội). Được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ… nên bò giống phát triển tốt. Đến nay, con bò giống nhà ông Hể đã sinh sản được 2 con bê con.

Năm 2017 là thời điểm gia đình ông A Hể phải hoàn trả vốn dự án (10 triệu đồng) cho địa phương để luân chuyển cho hộ nghèo khác mua bò chăn nuôi để giảm nghèo. Mùa thu hoạch mì (sắn) đang đến, gia đình ông A Hể cũng đang tính gom góp tiền để hoàn trả vốn vay không tính lãi ở ngân hàng.

Theo Phó Chủ tịch xã Ya Xiêr, ông A H Mão, dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản theo hình thức luân chuyển vốn đã giúp cho địa phương chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch giảm nghèo; đồng thời, từng bước giúp hộ nghèo xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Hiện nay, một số hộ gia đình được hỗ trợ nuôi bò từ dự án không những hoàn trả được vốn trước thời hạn mà đang có ý chí vươn lên làm giàu như hộ gia đình Lương Văn Bình (dân tộc Thái) ở thôn 1 hay như hộ gia đình A Teo, A Thoang ở làng O…

Được biết, triển khai thực hiện dự án PRPP, ngoài việc cam kết phải thoát nghèo, thì trong năm đầu tiên hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn không tính lãi phải hoàn trả 40% vốn, năm thứ 2 hoàn trả tiếp 30% vốn, năm cuối cùng hoàn trả 30% vốn còn lại để chuyển giao cho hộ nghèo khác. Đây là mô hình khuyến khích ý chí thoát nghèo cũng như tinh thần tự lập của bà con. 

KT

 In bài viết
Văn bản điều hành