Huyện nghèo Nam Trà giảm nghèo bền vững bằng triển khai chương trình “Ba kèm một”

Nằm ở vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam, Nam Trà My là một trong những huyện đặc biệt nghèo của cả nước. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, với gần 71% và trên 2% hộ cận nghèo. Do vậy, để giảm nghèo một cách bền vững, những năm qua huyện đã triển khai chương trình “Ba kèm một”", phân công 3 cán bộ để giúp đỡ một hộ dân thoát nghèo. Cách làm này đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hạ thấp tỷ lệ nghèo và nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân địa phương.

Từ khi được cán bộ phụ nữ xã giúp đỡ, gia đình ông Trần Hồng Hà ở xã Trà Mai đã chăn nuôi đạt hiệu quả khá tốt, đời sống gia đình được cải thiện. Năm 2016, gia đình ông được công nhận thoát nghèo.

Chương trình “ba kèm một” không chỉ yêu cầu mỗi cán bộ phải sâu sát, có trách nhiệm đối với từng hộ nghèo mà qua dó còn phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Theo đó, huyện Nam Trà Minh đã tiến hành khảo sát đến từng hộ nghèo, từ đó xác định được căn nguyên nghèo của từng hộ để thực hiện phân công cán bộ giúp đỡ. Các cán bộ được phân công sẽ được cung cấp các kiến thức để cùng với người dân chia sẻ những mặt thuận lợi cũng như khó khăn để phát triển sản xuất, từ đó thoát nghèo.

Sau khi thực hiện phương châm “ba kèm một”, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn nam Trà My đã giảm xuống, không những vậy nhiều hộ còn thoát nghèo bền vững. Quan trọng hơn, thông qua chương trình “ba kèm một” đã giúp cán bộ chính quyền địa phương gần dan hơn, hiểu dân và có trách nhiệm với dân hơn. Đây mới thực sự là yếu tố quan trọng giúp Nam Trà My thực hiện giảm nghèo bền vững.

KT

 In bài viết
Văn bản điều hành