V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (tỉnh Kon Tum)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Kon Tum kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII: "Để các đơn vị hành chính cấp xã (đặc biệt là các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số) sau khi điều chỉnh địa giới, chia tách để thành lập thêm đơn vị hành chính cấp xã mới vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bình thường và trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đề nghị cho phép các đơn vị hành chính cấp xã sau khi tách vẫn được hưởng các chính sách ưu đãi hiện hành của nhà nước (Chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia ...) như trước khi điều chỉnh, chia tách". Sau khi nghiên cứu, Uỷ ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Để đảm bảo quyền lợi cho các xã khi điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, sáp nhập, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi các Bộ, ngành liên quan để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, công nhận các xã theo trình độ phát triển trên cơ sở các tiêu chí quy định hiện hành.

 In bài viết
Văn bản điều hành