Giải đáp chế độ chính sách đối với vùng có điều kiện kinh tế đặt biệt khó khăn của huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Phúc đáp Công văn số 01/THĐL ngày 20/1/2015 của Trường Tiểu học xã Đăk Long, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum về chế độ chính sách đối với vùng có điều kiện kinh tế đặt biệt khó khăn, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ngày 19/9/2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015, trong đó công nhận các thôn: Thôn 1 (Kon Teo), thôn 2 (Đăk Lấp), thôn 11 (Đăk Kơ Ne), thôn 12 (Đăk Xế) xã Đắk Pxi; Thôn 5 (Kon Đao Yôp) xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà là thôn đặc biệt khó khăn đang thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Do vậy các thôn trên được hưởng các chính sách đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

 In bài viết
Văn bản điều hành