Ủy ban Dân tộc - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Tăng cường vai trò của Hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 13/3/2020, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã có cuộc làm việc trao đổi về các nội dung có sự tham gia của Liên minh HTX Việt Nam vào triển khai Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), thúc đẩy phát triển HTX trong vùng DTTS&MN.

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Trao đổi, phân tích về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2019, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Những năm qua, vùng này thành lập mới 4.656 HTX và đến cuối năm 2019 có tổng số 11.558 HTX hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giao thông vận tải… trong đó có 35 liên hiệp HTX, 61.471 tổ hợp tác. Kinh tế tập thể, HTX vùng DTTS&MN giúp tạo việc làm, liên kết, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần ổn định chính trị - xã hội, đóng góp GDP cho kinh tế địa phương và cả nước.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể, HTX ở vùng DTTS&MN còn phát triển chậm so với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu các địa phương; HTX thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; vùng hạn chế về khả năng huy động nguồn lực từ thị trường để đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh: Sau khi nghiên cứu Nghị quyết số 88/2019/QH14 và các kết quả thống kê cho thấy, ­­Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 là cơ hội để HTX vùng DTTS&MN phát triển, thúc đẩy sự phát triển sản xuất, chăn nuôi ở vùng này. Căn cứ tình hình phát triển HTX vùng DTTS&MN, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị UBDT - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 chỉ đạo xây dựng “Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030” nhằm thể chế hóa quan điểm, mục tiêu và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 88/2019/QH14; đề xuất Liên minh HTX Việt Nam tham gia là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận vai trò quan trọng của Liên minh HTX Việt Nam đối với sự phát triển HTX vùng DTTS&MN, Liên minh HTX Việt Nam là đại diện cho quyền lợi của HTX và xã viên; tạo nền tảng quan hệ sản xuất gắn kết; góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

Bên cạnh quan điểm đồng thuận về việc phối hợp giữa hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cũng trao đổi, làm rõ thêm về các căn cứ pháp lý, đồng thời khẳng định Liên minh HTX có thể tham gia vào một số Dự án, dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG như: Phát triển nông nghiệp; tiểu dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp; phát triển nhóm dân tộc rất ít người; tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị thường trực Tổ soạn thảo Chương trình MTQG điều chỉnh lại một số nội dung trong Dự thảo, đưa Liên minh HTX Việt Nam tham gia cùng thực hiện.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp giữa UBDT và Liên minh HTX Việt Nam, dự kiến ký kết vào tháng 4/2020.

 

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành