Kiểm tra thực hiện CT135 và chính sách giảm nghèo bền vững tại tỉnh Lào Cai​

Từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 5 năm 2018 Văn phòng điều phối Chương trình 135 - Ủy ban Dân tộc đã có đợt công tác tại tỉnh Lào Cai, kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135 và các chính sách giảm nghèo bền vững tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Từ ngày 28 tháng 5 năm 2018 đến ngày 30 tháng 5 năm 2018 Văn phòng điều phối Chương trình 135 - Ủy ban Dân tộc đã có đợt công tác tại tỉnh Lào Cai, kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135 và các chính sách giảm nghèo bền vững tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình 135 và Xây dựng nông thôn mới tại các xã: Bản Phiệt, Trì Quang, Phong Niên của huyện Bảo Thắng, làm việc với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của xã, đồng thời đi thăm các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, các mô hình dự án phát triển sản xuất được đầu tư bằng nguồn vốn Chương trình 135, gặp gỡ thăm hỏi người dân vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Võ Văn Bảy, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng 135 - Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bảo Thắng

Làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Bảo Thắng nghe Lãnh đạo huyện Báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất kiến nghị với Trung ương đặc biệt là các chính sách sau khi các xã khu vực III hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Thay mặt Đoàn công tác đồng chí Võ Văn Bảy, Vụ Trưởng, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình 135 - Ủy ban Dân tộc Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình 135 của huyện Bảo Thắng nói riêng và của tỉnh Lào Cai nói chung, ghi nhận tỉnh Lào Cai có nhiều cách làm hay, mới và hiệu quả, đặc biệt quyết tâm của tỉnh Lào Cai, cũng như huyện Bảo Thắng trong việc  xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đưa huyện Bảo Thắng là huyện nông thôn mới của tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của huyện Bảo Thắng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

PV

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành