Kết nối đối tác vớ phụ nữ DTTS trong phát triển kinh tế và giảm nghèo

Ngày 17/7, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo kết nối “Phụ nữ dân tộc thiểu số tự mở rộng kinh doanh và thoát nghèo với công nghệ 4.0”, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam tài trợ. Tham dự có bà Caitlin Weisen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cùng đại diện 46 tổ, nhóm, hợp tác xã sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Với sự hỗ trợ của UNDP, Chương trình “Trao quyền tự chủ kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua ứng dụng công nghệ 4.0”  sẽ tạo điều kiện cho 450 phụ nữ dân tộc thiểu số của hai tỉnh Bắc Kạn và Đắc Nông có thể tự mở rộng kinh doanh sản xuất và thoát nghèo.

Chương trình “Trao quyền tự chủ kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua ứng dụng công nghệ 4.0” sẽ giúp các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo và các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, các nhà hoạch định chính sách của chính phủ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có cơ hội được kết nối, làm quen trong các chương trình, đối tác.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Kạn chiếm 95% các hộ nghèo đa chiều. Sinh kế chủ yếu của đồng bào là các hoạt động sản xuất nông nghiệp với năng suất thấp; nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thị trường, nguồn lực tài chính và các giải pháp tài chính hiện đại cũng như công nghệ mới. Hơn nữa, năng suất và sinh kế của bà con còn bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, trong khi đó cơ hội tiếp cận với giải pháp bảo hiểm vi mô lại rất hạn chế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là rất quan trọng. Chương trình nhằm tạo dựng mạng lưới kỹ thuật, kết nối các đối tác tiềm năng để hỗ trợ và tăng cường năng lực cho các tổ nhóm, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về khả năng ứng dụng công nghệ 4.0 trong tiếp cận thị trường. Đây là cách làm mới, phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 của Chính phủ, mục tiêu cuối cùng cần đạt được là hướng tới tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến người nghèo, tạo việc làm đem lại thu nhập cho người nghèo.

Tại hội nghị, UNDP và Viettel đã ký kết Biên bản ghi nhớ về khung hợp tác hỗ trợ nỗ lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) ở Việt Nam. Hai bên sẽ cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp, bao gồm việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc xác định và thử nghiệm các giải pháp nhằm trao quyền tự chủ kinh tế và giảm nghèo ở tất cả các tỉnh.

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành