Tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2018: Toàn tỉnh giảm gần 8.700 hộ nghèo

Ngày 22/2/2019, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy -  Nguyễn Quang Dương trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo năm 2018

 

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2018, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung huy động nhiều nguồn lực và giải pháp cho chương trình giảm nghèo như: huy động vốn, phương tiện sản xuất, phân công cán bộ, đảng viên, hội viên nhận đỡ đầu hộ nghèo; triển khai các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong năm, tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề trên 14.000 lao động, giải quyết cho trên 24.500 người có việc làm ổn định, xây dựng trên 1.370 căn nhà tình thương… Từ các giải pháp trên, cuối năm tỉnh đã giảm gần 8.700 hộ nghèo, tương đương với 4,12%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hiện hộ nghèo còn lại là 8.818 hộ, chiếm tỷ lệ 4,3%.


Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu giảm 2,4% hộ nghèo (tương đương khoảng 4.000 hộ). Cuối năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%. Phấn đấu trong năm có từ 4.000 lao động là hộ nghèo, cận nghèo được đào tạo, giải quyết việc làm; đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân sinh sống trên địa bàn các xã, ấp đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển được cấp thẻ bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe về y tế; 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện thắp sáng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo lồng ghép xây dựng hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ; cương quyết loại ra danh sách những hộ nghèo, cận nghèo không đúng đối tượng; đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp theo Nghị định 136 của Chính phủ…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực trong công tác giảm nghèo của các cấp, các ngành thời gian qua, nhất là ý thức tự vươn lên, chí thú làm ăn thoát nghèo của một bộ phận người dân. Năm 2018 là năm tỉnh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có công tác giảm nghèo đạt kết quả khá tốt. So với đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo hơn 11%. Đạt được kết quả trên, là do sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và các địa phương, sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Bạc Liêu hiện đang phấn đấu đứng vào tốp tỉnh khá trong khu vực, do đó cả hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà tỉnh đã đề ra. Trong đó, tập trung vào 5 tiêu chí lớn: phấn đấu để có tốc độ tăng trưởng cao; chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người; tổng đầu tư toàn xã hội; sản lượng nuôi trồng thủy sản và chỉ tiêu giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu cần quyết liệt thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các ngành, các địa phương còn lơ là trong công tác giảm nghèo phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiệt tốt hơn trong thời gian tới. Trong công tác giảm nghèo không được chạy theo phong trào, phải làm thực chất, quyết liệt hơn nữa để tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu hơn so với chỉ tiêu đề ra. Các cấp, các ngành phát huy cao độ trách nhiệm của mình, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước ta là làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 25 tập thể, trong đó có 13 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, 12 tập thể làm tốt công tác nhận hỗ trợ, đỡ đầu hộ nghèo; và 28 cá nhân tiêu biểu thoát nghèo bền vững năm 2018.

 

Báo Bạc Liêu

 In bài viết
Văn bản điều hành