Sóc Trăng: Giám sát dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo

Ngày 18-9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Dự án 2 Chương trình 135 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 2-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Long Phú.

Sóc Trăng: Giám sát dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thạch Thal phát biểu kết luận buổi giám sát.

Đồng chí Thạch Thal - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; cùng đi có thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND xã Long Phú.

Theo báo cáo, từ năm 2016 - 2018, sau khi huyện triển khai Chương trình 135 số hộ đã thoát nghèo là 2.767 hộ, trong đó hộ Khmer là 1.125 hộ và tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 2% - 3%/năm và hộ Khmer nghèo đã giảm 3% - 4%/năm. Đồng thời, xã được đầu tư các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư các đường giao thông ấp liên ấp, xã liên xã. Theo đó hộ Khmer, hộ nghèo tại xã, ấp đặc biệt khó khăn được hỗ trợ vay vốn sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, đào tạo nghề. Về vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, chỉ tính riêng năm 2018, huyện được phân bổ kinh phí 1 tỉ 173 triệu đồng, triển khai thực hiện 9 mô hình, bao gồm mô hình nuôi bò, nuôi dê sinh sản và năm 2019 nguồn vốn được phân bổ hơn 1 tỉ đồng đang triển khai thực hiện…

Đoàn giám sát đã đặt ra một số vấn đề đối với địa phương xoay quanh các nội dung trọng tâm về công tác xét chọn hộ nghèo để hỗ trợ cây trồng, vật nuôi; việc lựa chọn cây trồng, vật nuôi có tổ chức họp lấy ý kiến người dân; nhu cầu vốn của hộ nghèo trong phát triển sản xuất; đời sống hộ dân sau khi được dự án hỗ trợ trong các năm qua…

Qua ý kiến của thành viên đoàn giám sát và các giải đáp của địa phương, đồng chí Thạch Thal đánh giá cao công tác triển khai Chương trình 135 trên địa bàn huyện Long Phú, đặc biệt là qua tham quan thực tế mô hình và đi thực địa tại các công trình cơ sở hạ tầng cho thấy huyện thực hiện tốt, người dân có sự đồng tình ủng hộ cao. Qua đó đề nghị thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác triển khai Chương trình 135 để tiếp tục kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện cũng như vận động hộ dân tham gia công tác xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển…

 

baosoctrang.org.vn

 In bài viết
Văn bản điều hành