Hỗ trợ 26 con bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Đăk Blà

Sáng 5/1, UBND xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) đã trao 26 con bò sinh sản cho 52 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 282 triệu đồng.

Hỗ trợ 26 con bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Đăk Blà
Lãnh đạo xã trao bò cho các hộ

Trong đó, 24 con bò trị giá 260 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 2 con trị giá 22 triệu đồng của Chương trình hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bằng hình thức 2 hộ nhận nuôi 1 con, luân phiên chăm sóc, hoàn trả vốn sau 3 năm. Đối với hộ nghèo hoàn trả 50%, hộ cận nghèo hoàn trả 70% vốn.

Đây là năm thứ 2, xã Đăk Blà hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn vốn 2 chương trình trên.

baokontum.com.vn

 In bài viết
Văn bản điều hành