Hiệu quả Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a trên địa bàn huyện Kim Bôi

Thực hiện Nghị quyết số 30a, ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo trên toàn quốc, tại địa bàn tỉnh Hòa Bình đề án đã được triển khai hiệu quả tại 2 huyện Kim Bôi và Đà Bắc. Trong giai đoạn 2014 – 2020, ngân sách trung ương hỗ trợ cho 2 huyện là trên 286 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí cho huyện Kim Bôi là trên 21 tỷ đồng; ngoài ra, trong giai đoạn này còn bố trí được nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án khác.

Lãnh đạo sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi thăm mô hình trồng măng tây, xã Nam Thượng1- một trong những mô hình kinh tế giảm nghèo hiệu quả

Trong giai đoạn 2014 -2020, huyện Kim Bôi đã đầu tư 14 công trình trên địa bàn toàn với tổng vốn trên 115 tỷ đồng, xây dựng 12 công trình cấp huyện, 02 công trình cấp xã. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc dự án khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên nguồn kinh phí đầu tư thấp nên số lượng công trình ít, chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng đối với huyện nghèo. Ngoài ra, thực hiện các chính sách khác như: Chính sách hỗ trợ về nhà ở; Chính sách tín dụng, ưu đãi; hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe; Chính sách trợ giúp pháp lý; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo….Góp phần nâng cao đời sống người dân.

Về mục tiêu giảm nghèo, giai đoạn 2009-2010: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 là 27,2% đến cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo 28,15%. Như vậy tỷ lệ hộ nghèo được đánh giá là đạt mục tiêu. Cụ thể: Giai đoạn 2011 – 2015, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn từ đầu giai đoạn là 76,23%, đến cuối năm 2011 giảm xuống còn 63,97%; đến cuối năm 2012 giảm xuống còn 57,04%; đến cuối năm 2013 còn 58,56%; đến cuối năm 2014 giảm xuống còn 53,37%; đến cuối năm 2015 giảm xuống còn 46,7%. Như vậy, bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 53,79% xuống còn 14,77%/năm, giảm 7,47%/năm, vượt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm theo mục tiêu của Chương trình 30a. Trong giai đoạn 2016 – 2020, đầu giai đoạn tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là 54,49%, đến cuối năm 2019, giảm còn 34,39%; bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 35,04% xuống còn 14,77%; giảm bình quân giảm 5,07%/ năm, vượt mức kế hoạch đề ra (kế hoạch 4%/năm) theo mục tiêu chương trình 30a. Theo rà soát, huyện Kim Bôi đã thoát ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (thời điểm rà soát tháng 9/2017), đạt kế hoạch đề ra.

Tính về mức thu nhập của người dân, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 của huyện là 14,38 triệu đồng/người/năm; đến cuối năm 2019 đạt 32,5 triệu đồng/người/năm, tăng 18,12 triệu đồng; tính riêng thu nhập của các hộ nghèo đã tăng 1,5 lần so với đầu giai đoạn. Đã có 6.270 hộ thoát nghèo. Như vậy có khoảng trên 18.810 khẩu tăng thu nhập từ dưới 700.000đ/người/tháng lên trên 1 triệu đồng/người/tháng.

Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm: 8,3%, trong đó:Nông lâm nghiệp 4,8%; Công nghiệp xây dựng 10,1%; Dịch vụ 9,5%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông lâm nghiệp 28,0% tổng thu nhập; Công nghiệp xây dựng 11,0% tổng thu nhập; Dịch vụ 61,0% tổng thu nhập. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 11,75%. Độ che phủ rừng 50%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 37%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 100%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hơp vệ sinh 95%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động có việc làm: tỷ lệ lao động qua đào đạt 56,65%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 23,84%. Bằng nhiều chương trình và giải pháp tích cực, đã giải quyết việc làm mới cho 12.417 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 265 người. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 99,3% số lao động toàn huyện.

Hạ tầng cơ sở huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đẩu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là kết cấu hạ tầng thiết yếu, như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình nhằm tăng thu nhập thông qua cơ chế tạo việc làm nhằm phát huy hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đồi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường.

Nhìn chung, sau khi thực hiện Chương trình 30a, kinh tế - xã hội của huyện đã có những thay đổi tích cực; tỷ lệ hộ nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động từng bước được nâng cao; cơ sở hạ tầng được cải thiện, điều kiện an sinh xã hội được đáp ứng tốt hơn. Hiệu quả rõ rệt của chương trình cho thấy việc tổ chức thực hiện các chương trình giảm nghèo và các chính sách dân tộc hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm là phù hợp với nhu cầu của người dân, không còn tình trạng bình quân chia đều trong thực hiện tiêu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; nguồn vốn được phân bố theo tiêu chí, đảm bảo công khai, công bằng đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ưong và địa phương, các tiểu dự án được đầu tư hỗ trợ đúng địa bàn, đối tượng, đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định./.

(hoabinh.gov.vn)

 In bài viết
Văn bản điều hành