Cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực bảo trì công trình 135

Với mục tiêu trang bị cho người dân đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực vận các hành công trình thuộc Chương trình 135, đặc biệt là công tác bảo trì sau khi đưa vào sử dụng. Trong 2 năm qua, người dân xã Độc Lập và xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã được tham gia nhiều khóa tập huấn Kiến thức duy tu bảo dưỡng công trình và Lập kế hoạch do dự án “Thí điểm vận hành bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng các xã 135” tổ chức.

Các nhóm cộng đồng khảo sát, đánh giá hiện trạng bai và bể đầu nguồn công trình nước tự chảy

Khóa tập huấn triển khai các nội dung nhằm từng bước trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, giúp người dân có đủ năng lực vận hành công trình trên thực tế. Khóa tập huấn kỹ thuật duy tu bảo dưỡng và lập kế hoạch vận hành bảo trì dành 2 lớp giảng dạy cho loại công trình nước sinh hoạt. Thành viên đến từ các nhóm cộng đồng thuộc hai xã Độc Lập và Đú Sáng đã hiểu khái niệm vận hành, bảo trì, sửa chữa nhỏ và cách nhận biết các hư hỏng cơ bản của công trình nước tự chảy.

Hiện nay, trên địa bàn 8 xóm thuộc 2 xã này đều có công trình 135 đang được vận hành khai thác, một số công trình được đưa vào sử dụng cách đây hơn 10 năm đã có dấu hiệu xuống cấp hoặc đã xuống cấp, khai thác kém hiệu quả. Các công trình phục vụ trực tiếp cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân, trong khi đó người dân hoàn toàn bế tắc trong giải pháp khắc phục các công trình xuống cấp này. Vì vậy nội dung tập các đợt tập huấn là rất hữu ích, thiết thực đối với các nhóm cộng đồng nơi đây.

Toàn cảnh khóa tập huấn

Bên cạnh việc tếp cận các nội dung lý thuyết, các lớp tập huấn đã tổ chức chia nhóm thực hành quan sát các bộ phận và hư hỏng của công trình nước dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên. Hoạt động này giúp người dân có cái nhìn thực tế, biết vận dụng linh hoạt giữa lý thuyết được truyền đạt vào thực tế công trình của địa phương. 

Các số liệu thu thập trong quá trì nhóm tự đi đánh giá là cơ sở cho nhóm thực hành tính toán kinh phí thay thế, sửa chữa các hư hỏng nhỏ. Anh Nguyễn Văn Sử, một thành viên trong nhóm cộng đồng chia sẻ trong khóa tập huấn: “Khóa học này rất bổ ích với tôi vì trước đây biết các hư hỏng như vỡ đường ống nhưng thường băng dây chun hoặc nối ống nứa, chỉ dùng mấy ngày lại mất nước. Nay đã biết như thế là không đúng kỹ thuật, cần phải khắc phục theo cách được học tại lớp tập huấn sẽ giúp công trình được bền và sử dụng được lâu dài hơn”.

Trực tiếp tham gia giảng dạy khóa tập huấn có đội ngũ giảng viên uy tín đến từ Viện Kinh tế Việt Nam phụ trách nội dung Lập kế hoạch. Đối với nội dung Lập kế hoạch, hoạt động thảo luận nhóm, trình bày trên giấy A0 và thuyết trình được giảng viên huy động tối đa sự tham gia của người dân. Thông qua thực hành, các nhóm biết cách vẽ sơ đồ công trình để theo dõi, đồng thời biết cách lập kế hoạch quản lý, vận hành, bảo trì công trình thường xuyên. Khóa tập huấn là cơ hội quý báu cho người dân “tập dượt” bảo vệ kế hoạch của nhóm trước khi trình UBND xã và chương trình 135 phê duyệt.

 In bài viết
Văn bản điều hành