Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng

Từ ngày 15 - 17/8, tại thành phố Kon Tum, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lớp Tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2019 cho hơn 100 học viên là cán bộ các xã và cán bộ ở các thôn làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng
Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt kỹ năng phát triển cộng đồng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 9/2019, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục mở 9 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng cho cán bộ thôn, xã thuộc Chương trình 135.

 

baokuntum.com.vn

 In bài viết
Văn bản điều hành