10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Sốp Cộp

Ngày 15/8, huyện Sốp Cộp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Sốp Cộp: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Sốp Cộp

10 năm qua, huyện Sốp Cộp đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, được nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả, làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng nông thôn, hệ thống hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện được xây dựng và nâng cấp đồng bộ; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh mẽ, sản xuất phát triển; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố...

Đến nay, toàn huyện đã huy động 2.473 tỷ đồng triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 179 tỷ đồng; có 631 hộ hiến 73.573 m2 đất; làm 1.450 tuyến đường giao thông nông thôn nội bản, với tổng chiều dài gần186 km, với tổng số vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ 49 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 122 tỷ đồng). Huyện có xã Sốp Cộp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch; các xã còn lại đạt từ 7 - 14 tiêu chí. Giai đoạn 2010-2019, Sốp Cộp đã đầu tư xây dựng 490 công trình (267 công trình giao thông các loại, 53 công trình thủy lợi, 11 dự án, công trình điện, 24 công trình trường học, 64 nhà văn hóa, 4 trạm y tế, 30 công trình nước sinh hoạt, 8 công trình trụ sở xã và nhiều công trình phụ trợ khác). Toàn huyện có 1.317 ha cây ăn quả các loại; xây dựng các mô hình chăn nuôi... Thành lập 15 HTX nông nghiệp. 

Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn đạt 64%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 36,17%; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt 90%. Từ nguồn vốn Chương trình 30a, huyện đầu tư trên 123 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí...; từ nguồn vốn Chương trình 135, đã đầu tư gần 18 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các mô hình giảm nghèo và duy tư bảo dưỡng các công trình...

Giai đoạn 2021-2030, huyện Sốp Cộp tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trọng tâm là phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, VietGAP; tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm; phát triển văn hóa, giáo dục; ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt khoảng 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 15,17%...

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới.

 

 In bài viết
Văn bản điều hành