Hoạt động của địa phương

Chương trình 135 đầu tư gần 23tỷ đồng phát triển huyện biên giới Ia Grai

Trong giai đoạn từ năm 2016-2018, huyện biên giới Ia Grai (Gia Lai) tiếp nhận đầu tư gần 23 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chương trình 135 để phát triển kinh tế-xã hội địa phương. ... Xem thêm

Tăng cường năng lực cho cán bộ ở cơ sở

Để triển khai các nhiệm vụ theo dự kiến, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ... Xem thêm

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ở Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình ... Xem thêm

Tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2018: Toàn tỉnh giảm gần 8.700 hộ nghèo

Ngày 22/2/2019, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình giảm nghèo năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, ... Xem thêm

Hỗ trợ 26 con bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Đăk Blà

Sáng 5/1, UBND xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) đã trao 26 con bò sinh sản cho 52 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 282 triệu đồng.... Xem thêm

Hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm mỗi năm trên 3%

Ngày 14/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015, 5 năm thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày ... Xem thêm

Nỗ lực giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng tại Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) luôn thực hiện nhất quán chủ trương “Phát triển vườn cây đến đâu, tổ chức ... Xem thêm

Xã nghèo Bình An khởi sắc nhờ nguồn vốn Chương trình 135

Những năm qua, nguồn vốn Chương trình 135 được phát huy hiệu quả tại xã Bình An, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang). Bên cạnh việc tuyên truyền người dân hiểu về lợi ích của các công trình mang lại để ... Xem thêm

Hiệu quả từ mô hình giảm nghèo tại Thái Nguyên

Ngày 5/11, tại tỉnh Thái Nguyên, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện xây dựng và ... Xem thêm

Nghệ An đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh nhằm tạo thuận lợi giao thương và phát triển kinh tế - xã hội trên ... Xem thêm

Văn bản điều hành
Dữ liệu trống!
Videos - Clips
Dữ liệu trống!