Hoạt động của địa phương

Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020.... Xem thêm

Hiệu quả Chương trình 135 ở huyện Lạc Sơn

Triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Lạc Sơn đạt được nhiều kết quả ý nghĩa. Chương trình nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của Nhân dân. Hệ ... Xem thêm

Tổng kết thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở huyện Mường Nhé

Sáng 07/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng ... Xem thêm

Trên 209.000 lượt hộ dân Lào Cai được hưởng lợi từ Chương trình 135

Giai đoạn 2011 - 2020, đã có trên 209.000 lượt hộ dân ở Lào Cai được hưởng lợi từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) với tổng nguồn vốn trên 1.639 tỷ ... Xem thêm

Lai Châu đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên giới

Những năm qua, việc đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu đạt được nhiều thành tựu, góp phần thực hiện ... Xem thêm

Hiệu quả từ Chương trình 135 ở huyện Thạch Thành

Từ nguồn vốn của Chương trình 135 về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Thạch ... Xem thêm

Thực hiện hiệu quả Chính sách dân tộc: Đời sống người dân được nâng cao

Xác định thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, những năm qua cấp ủy đảng, chính ... Xem thêm

Trà Bồng (Quảng Ngãi): Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng để thoát khỏi huyện nghèo

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, những năm qua, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã tận dụng sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách đặc thù ... Xem thêm

Ưu tiên vận hành bảo trì các công trình nước sinh hoạt và thủy lợi

Qua khảo sát và đánh giá hiện trạng các công trình cơ sở hạ tầng tại huyện Kỳ Sơn và Kim Bôi, Hòa Bình, dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ ... Xem thêm

Tăng cường trách nhiệm của người dân trong bảo trì công trình 135

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC), nhóm cộng đồng công trình nước sinh hoạt xóm Đồng Bãi đã áp dụng cách làm của dự án vào sửa chữa ... Xem thêm

Văn bản điều hành