Hoạt động của địa phương

Sóc Trăng: Giám sát dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo

Ngày 18-9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi giám sát tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Dự án 2 Chương trình 135 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg, ngày 2-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ... Xem thêm

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng

Từ ngày 15 - 17/8, tại thành phố Kon Tum, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức lớp Tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2019 cho hơn 100 học viên là cán bộ ... Xem thêm

Sốp Cộp: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 15/8, huyện Sốp Cộp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai ... Xem thêm

Phát huy hiệu quả các công trình 135

Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình 135, hàng trăm công trình hạ tầng cho các xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn đã được đầu tư và đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho vùng ... Xem thêm

Chương trình 135 đầu tư gần 23tỷ đồng phát triển huyện biên giới Ia Grai

Trong giai đoạn từ năm 2016-2018, huyện biên giới Ia Grai (Gia Lai) tiếp nhận đầu tư gần 23 tỷ đồng từ nguồn vốn của Chương trình 135 để phát triển kinh tế-xã hội địa phương. ... Xem thêm

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ở Yên Bái

Để triển khai các nhiệm vụ theo dự kiến, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở ... Xem thêm

Yên Bái: Triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Dự án 2 (Chương trình 135)

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình ... Xem thêm

Hỗ trợ 26 con bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Đăk Blà

Sáng 5/1, UBND xã Đăk Blà (thành phố Kon Tum) đã trao 26 con bò sinh sản cho 52 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 282 triệu đồng.... Xem thêm

Hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm mỗi năm trên 3%

Ngày 14/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015, 5 năm thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày ... Xem thêm

Nỗ lực giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng tại Tây Nguyên, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) luôn thực hiện nhất quán chủ trương “Phát triển vườn cây đến đâu, tổ chức ... Xem thêm

Văn bản điều hành
Dữ liệu trống!
Videos - Clips

Khai mạc Trường hè giáo viên và học sinh chuyên Toán khu vực phía Nam


Dữ liệu trống!