Tập huấn triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý theo dõi Chương trình 135

Sáng ngày 17/6/2014, tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo Tập huấn triển khai thử nghiệm hệ thống quản lý theo dõi Chương trình 135, giai đoạn 2012 – 2015. Dự Hội thảo có đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ban quản lý Tiểu Dự án hỗ trợ giảm nghèo (PRPP) UBDT; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện Phòng Dân tộc của 11 huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.

Việc xây dựng Hệ thống quản lý theo dõi Chương trình 135 với mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và theo dõi Chương trình phát triển kinh tế xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 3 (Chương trình 135 giai đoạn 3) nhằm mang lại các lợi ích trong quản lý nhà nước; Nâng cao khả năng quản lý; Nâng cấp khả năng kiểm soát và điều hành của các đơn vị triển khai Chương trình 135 giai đoạn 3 trên phạm vi nhiều địa phương, Tỉnh/Thành; Kiểm soát nguồn phân phối vốn cho các hoạt động ở các đơn vị; Điều hành tốt các chính sách nhà nước, nhanh, chính xác, mang tính thời điểm và kịp thời đến các đơn vị phân tán của Chương trình; Quản lý tính kịp thời của các vướng mắc; Kiểm soát toàn bộ thông tin Chương trình 135 từ UBDT xuống đến cấp xã, bước đầu từ nguồn thông tin chính là các dự án đang triển khai; Chuyển đổi mô hình báo cáo giấy sang mô hình báo cáo trực tuyến hỗ trợ xuất ra excel; Tạo công cụ để kiết xuất số liệu, làm báo cáo hoặc phân tích số liệu cho các cấp, các ban ngành liên quan; Giảm thiểu công việc thủ công, đảm bảo an toàn dữ liệu cho các tuyến báo cáo; Tăng hiệu suất làm việc cho các chuyên viên.


Chuyên gia hướng dẫn các đại biểu sử dụng hệ thống.

Hệ thống quản lý theo dõi Chương trình 135 hỗ trợ các đơn vị quản lý, các công văn đến, đi, các tác vụ liên quan tới công văn hoặc đăng ký sử dụng các cơ sở vật chất dùng chung của đơn vị; hỗ trợ người dùng cấp huyện trong việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn của huyện và các xã trong Chương trình 135. Đồng thời, cấp huyện được phép làm các báo cáo thống kê của các xã, thôn thuộc Chương trình 135; hỗ trợ người dùng ở các cấp xem các báo cáo về tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn 135. Mỗi cấp sẽ được quyền xem các báo cáo khác nhau tủy theo chức năng và quyền hạn của cấp đó.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được chuyên gia hướng dẫn cụ thể cách sử dụng hệ thống, giải đáp những vướng mắc trong thực hiện và trực tiếp thực hành với số liệu của từng địa phương trên hệ thống quản lý theo dõi Chương trình 135.

Theo chương trình, Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 17-18/6/2014.

 In bài viết
Văn bản điều hành